საქართველოს ექიმ სპეციალისთა ასოციაციას  გააჩნია საერთაშორისო ავტორიტეტი და წარმომადგენლობა ევროპის ექიმთა ასოციაციებში.

 

ასოციაციის ინსტიტუციური გაანვითარება აუცილებელი პირობაა ორგანიზაციის შესაძლებლობების მობილიზებისთვის და ექიმთაა დიპლომისშემდომი განათლების/განვითარების, წარმატებული სამედიცინო პრაქტიკის ხელშეწყობისთვის. 

მიგვაჩნია რომ  დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრესული განვითარებისთვის და გაუმჯობესებისათვის აუცილებელია საქართველოში ექიმთა დიპლომისშემდგომი სწავლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ევროპულ სტანდარტებთან  მიახლოება, რადგან მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება პაციენტი გარანტირებული მაღალკვალიფიციური უსაფრთხო სამედიცინო დახმარებით. 

უწყვეტი პროფესიული განვითარება ჩვენს ქვეყანაში საჭიროებს სტიმულირებას და უნდა წარმოადგენდეს  ექიმთა ეთიკურ და მორალურ ვალდებულებას.

  

ბოლო ორი წლის განმავლობაში ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული საქმიანობა:

 

 • საგანმანათლებლო აქტივობა
 • ჯანდაცვის სფეროში გატარებული და მიმდინარე  რეფორმების არსებული პრობლემების და ცუდი სამედიცინო პრაქტიკის, მიზეზების და გადაწყვეტის გზების ძიება
 • ევროკომისიის მიერ შექმნილი ტექნიკური დახმარების სამსახურის TAIEX-ის მიერ   ორგანიზებულ კონფერენციის„დიპლომის-შემდგომი და უწყვეტი სამედიცინო განათლების რეგულირების საკითხებზე“  სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობა     ქ. ერევანი 2010 წლის ივნისი
 • აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს  ორგანიზებით, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ სოციალური კაპიტალის საკითხებზე  ჩატარებული  კონფერენციაში მონაწილეობა 2010 წლის 14 დეკემბერი.
 • ევროპის სამედიცინო ასოციაციის  საბჭოს საქმიანობაში მონაწილობის მიღება; ქ.ბრიუსელი, 2010 წლის  13 მარტი,2011 წლის 8 თებერვალი 
 • საქართველოს სამედიცინო სპეციალობათა ასოციაციის ეგიდით ევროკომისიის მიერ შექმნილი ტექნიკური დახმარების სამსახურის TAIEX-ის მიერ   ორგანიზებული კონფერენცია უსგ/უპგ გამოწვევბი ევროგაერთიანებაში საქართველოში დანერგვის გზები“ ქ. თბილისი 2011 წლის 3-4 ოქტომბერი
 • საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის გენერალური მდივნის ნ. კანდელაკის ქ.ლონდონში დიდ  ბრიტანეთში გამართული უწყვეტი სამედიცინო განათლების ევროპის ფორუმში მონაწილეობა
 • საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის და წმინდა  გრიგოლ ფერაძის  სახელობის საქართველოს პოლონელ მედიკოსთა  კავშირის  ინიციატივით ორგანიზებული  III საერთაშორისო ქართულ-პოლონური კონფერენცია 21-  საუკუნის მედიცინა მიღწევებიშესაძლებლობები და გამოწვევები 2012 წლის 14-16 სექტემბერი  თბილისის მერიის  თანადგომით, ასევე პოლონური სამედიცინო ორგანიზაციების მსოფლიო ფედერაციის, პოლონეთის ექიმთა და სტომატოლოგთა პალატის, ვარშავის ექიმთა და სტომატოლოგთა რეგიონული სამედიცინო პალატისა და ი. ბერიტაშვილის სახელობის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მხარდაჭერით.

საქართველოში  ჩატარებული  კონფერენციებისთვის ევროკრედიტების  მისანიჭებლად   განაცხადის მომზადება და შუამდგომლობის გაწევა  ევროპის მედიკოს სპეციალისთა კავშირის  უწყვეტი პროფესიული განათლებისათვის ევროპის სააკრედიტაციო საბჭოს წინაშე:

საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის საქმიანობის შედეგად პირველად საქართველოში მოხერხდა ევრო-კრედიტების მინიჭება სამეცნიერო-კლინიკური კონფერენციისათვის „პროფესორ ერბელის ექოკარდიოგრაფიული სკოლა“

( თბილისი, საქართველო 16-18.08. 2007 კოდი:820

 • საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის კონგრესი“ინოვაციური მეთოდები ყბა-სახის ქირურგიაში და სტომატოლოგიაში“(ბათუმი ,საქართველო14-15.07. 2008) კოდი:938
 • საქართველოს რესპირატორული დაავადებების ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონგრესი (ბათუმი, საქართველო  10 – 12.06.2010) კოდი:4088 
 • აოტრავმის კურსი-მოტეხილობების ოპერაციული  მართვის პრინციპები (თბილისი, საქართველო  24. – 27.09.2010) კოდი:4356
 • საერთაშორისო კავშირის  სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების  წინააღმდეგ 25-ე ევროპული კონფერენცია (თბილისი, საქართველო  23. –25.09.2010) კოდი:4424
 • საქართველოს მე-6-კონგრესი ალერგოლოგია/იმულონოგია  (თბილისი, საქართველო  30.09-3.10.2010);
 • ტელედერმატოლოგიის მე-4 მსოფლიო კონგრესი  (თბილისი, საქართველო 4. – 6.10.2012) კოდი:8111  
 • აოტრავმის კურსი-ზედა კიდურების მოტეხილობა და გართულებები  (თბილისი, საქართველო  21.– 22.09.2013) კოდი:8991 
 • პირველი საერთაშორისო კონგრესიფსიქიკური ჯანმრთელობა და წამალდამოკიდებულება“  (თბილისი, საქართველო  6 – 7.05.2013)  კოდი:9233

 

 

 

 

 

Search